24. Maja 2018

Uwaga! Data tego wydarzenia się zmieniła. Rejestrujesz się na nową datę, 24 maja 2018!

Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej RODO), bez zgody z Państwa strony, nie będziemy mogli kierować (mailowo, telefonicznie) bezpłatnych zaproszeń na nasze wydarzenia (spotkania, konferencje, webinary). Nie będziemy także mogli przesyłać Państwu informacji o produktach czy rozwiązaniach Hitachi Vantara. Dane kontaktowe są do dyspozycji Hitachi Vantara, które będzie administratorem Państwa danych. Zgody będzie można w każdej chwili odwołać.

Aby wyrazić zgodę i wybrać obszar zainteresowań prosimy przejść do naszego Centrum Preferencji : https://stage.hitachivantara.com/en-us/preference-center.html